Connect with us

Bernard Brščič

Ekonomist, klasični liberalec s pomembo opombo pod črto – suverenist. Prvak stranke DOM, naš občasni strokovni komentator.