Connect with us

Kolumne

Do kam vse bodo še šli aktivisti LGBTQ?

Published

on

Po uveljavitvi novega družinskega zakonika je Levica v silni evforiji javno povedala, da je to šele začetek, da se boj nadaljuje. Sledi zakon o samodoločitvi spola, gremo na šole in vrtce (Maljavec), zahtevamo oplojevanje samskih žensk (T. Grajf), je že na Ustavnem sodišču. Torej nikakor ne gre in ni šlo samo za izenačevanje pravic istospolnih, kot so razlagali.

Društvo informacijski center LEGEBITRA, ki promovira pravice enakospolnih in transspolnih oseb, je izdala publikacijo z imenom “To je SEKS” in to naj bi bil priročnik za varnejšo spolnost. Avtorja te publikacije sta Blaž Vukelić in Peter Štangelj. Simon Maljevac je odgovorna oseba. Financirana pa je iz strani Ministrstva za zdravstvo in Mestne občine Ljubljana.

Če je ta publikacija za mladino, ki se komaj spoznava z intimnostjo, primerna, presodite sami. Spodaj objavljamo le nekaj izsekov iz te publikacije:

“Pred fafanjem

Vsaj dve uri prej si ne ščetkaj ali nitkaj zob, še posebej, če ti pogosto krvavijo dlesni. Odsvetujemo tudi ustne vode z alkoholom. Raje uporabi žvečilni gumi. Če imaš v ustih afte ali druge razjede, se fafanju raje izogni.”


Igre z urinom (pissing)

Tveganja za okužbo s hivom pri pissingu ni. Če pride »zlati dež« v usta, oči ali zadnjik, lahko pride do prenosa gonoreje ali klamidije. Spij veliko vode, izogni se špargljem in najdi pravo lokacijo. Kopalnica bo super. Nekoliko težje bo izvajati vodne igre v trdem stanju.”


Ritka je pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, tudi spolni organ, zato je nujno, da poznamo nekaj osnovne anatomije. Za zdravje ritke poskrbiš tudi z redno higieno. Pri umivanju ne uporabljaj agresivnih mil, za brisanje pa raje uporabi nežnejši toaletni papir, ki ti bo prihranil srbenje in ranice.”

 

 

VIR: www.legebitra.si

 

Že dolgo opozarjamo na nevarnosti te ideologije za najmlajše.

S to ideologijo se preveč poveličuje gejevstvo, biseksualce, tranzvestite in transspolne osebe. Z uvedbo LGBTQ sistema vsepovsod to povsem indoktrinira našo družbo, posledica je dekadenca družbe. Spomnimo, kako agresivna je bila Mestna občina Ljubljana, ko je uvajala Mavrično Ljubljano in LBGTQ certifikate v vrtce in osnovne šole. S tem se začne ideologija spola že pri najmlajših. Se pravi, da gre za prisilno uvajanje teorije spola tudi v institucije, kamor hodijo najmlajši, ki so najranljivejši del družbe. Otrok pri šestih, sedmih letih še niti ne odkriva spolnosti, mi mu pa že vcepimo LGBTQ vrednote za normalne.

Če so LGBTQ osebe ljudje, tako kot mi, zakaj torej potrebujejo posebna pravila, poseben status in posebne storitve? Torej niso enakopravni ampak imajo več pravic in prednosti. Torej, težava je v tem, da se LGBT izkorišča kot ideologijo.

To je izpostavila tudi mestna svetnica Ana Zagožen v prejšnjem mandatu v Mestnem svetu Mestne Občine Ljublana na listi SDS pri 8. točki 5. seje MS MOL.

Publikacija, o kateri pišemo, je neprimerna in prav nič zdrava v smislu spoznavanja spolnosti in intime. Prav je, da opozarja na spolno-prenosljive bolezni, nikakor pa ni prav, da promovira večinoma homoseksualne seksualne prakse. Vse lepo in prav, če bi tovrstne sporne vsebine ostale le v tej publikacije, a realnost je žal drugačna. Takšna vsebina je del vsakdanje literature v osnovnih šolah v Sloveniji. V učbenikih in delovnih zvezkih. Obupani starši se v upanju obračajo na nas, saj so povsem nemočni. Njihovi otroci so vsak dan prepuščeni na milost in nemilost globalistični indoktrinaciji, ki uničuje naravno reprodukcijo in družino, kot celico. Otrok pri šestih, sedmih letih še niti ne odkriva spolnosti, mi mu pa že vcepimo LGBTQ vrednote za normalne. Predavanje o LGBTQ šest, sedem letnemu otroku je nedopustno. Z LGBTQ  prijazimi vrtci torej šestletnemu otroku predavamo o homoseksualnosti. Šestletnik, spolno nedozorel, se mora soočati in spoznavati s tem, kako si spremeniti spol. Kako naj to pozitivno vpliva na normalen duševni razvoj osebe? Pa saj ga to za vedno zaznamuje, prihološko negativno. To je napad na otroke in promoviranje nenaravnih spolnih praks.

 

Prav tako je takratna mestna svetnica MOL Ana Zagožen 19.2.2021 na Ministrstvo za vzgojo iz izobraževanje takratni ministrici Simoni Kustec naslovila odprto pismo: 

“Spoštovana ga. dr. Simona Kustec,

na vas se obračam v imenu ogorčenih in šokiranih staršev naših dragih osnovnošolcev. Včeraj se je name obrnila mama otroka, ki se šola v eni izmed ljubljanskih Osnovnih šol. LGBTQ ideologija je tako močno prodrla v vse družbene pore, da sedemletne otroke učijo, da ima otrok lahko dva očeta, učiteljica je otrokom v razvoju razlagala, da obstajajo mamice, ki svojih otrok ne želijo in jih tako posledično predajo dvema očetoma. Otrok v prvem razredu je bil povsem zmeden. Ta vsebina je pri predmetu Spoznavanje okolja. V učnem načrtu piše, da naj bi šlo za spoznavanje različnih oblik družine, itd.

Spoštovani, kako sploh lahko obstaja tako sporen učni načrt? Vemo, da LGBTQ ideologija sprejema tudi spreminjanje spola, sedaj želijo legalizirati tudi pedofilijo. Ali se vam zdi primerno in zdravo-razumsko, da 6 ali 7 letnega otroka spoznavate s to sporno vsebino?

Vsekakor ne želim, da bi bili drugače spolno usmerjeni posamezniki diskriminirani, ampak zavedati se moramo, da je LGBTQ politična ideologija, podobno kot feminizem itd. To so vse obilike za uničenje družine, kot primarne celice in za uničenje naših vrednot. Z uvedbo LGBTQ sistema v šole, se povsem indoktrinira našo družbo že v vrtcu, posledica je dekadenca družbe. Tako se teorija spola začne že pri najmlajših, ki so najranljivejši del družbe. Otrok pri 6. ali 7. letih sploh še ne odkriva spolnosti, mi pa mu že vcepimo LGBTQ vrednote za normalne. Nedozorel šestletnik se tako mora soočati in spoznavati s tem, kako spremeniti spol. Kako naj to normalno vpliva na normalen duševni razvoj osebe? Promoviranje nenaravnih spolnih praks v šolskih obveznih učnih načrtih je povsem nedopustno.

Če so torej LGBTQ osebe ljudje tako kot mi, zakaj torej potrebujejo posebna pravila, poseben status in posebne storitve? Torej niso enakopravni, ampak imajo več pravic in prednosti. Ponovimo, težava je v tem, da se LGBTQ izkorišča kot ideologijo. Ali bodo naslednja stopnja uniseks stranišča v vrtcih? Uvajanje LGBTQ sistema in certifikatov v vrtce in šole ne moremo imenovati drugače kot indoktrinacijo v izobraževalnem sistemu.”

 

Na ministrstvu so odgovorili takole:

Spoštovani. 

Posredujemo vam mnenje Zavoda RS za šolstvo v zvezi s pismom gospe Ane Zagožen. 

Najpomembnejša splošna cilja predmeta Spoznavanja okolja (Spoznavanje okolja, Kolar, M. idr. 2011) sta razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega področja, ki se uresničujete z aktivnim spoznavanjem okolja. Eden od namenov predmeta je postaviti osnove za konstruktivno razmišljanje o vsebinah državljanstva, etike, odgovornosti v krajevnem in mednarodnem smislu, demokraciji, pravičnosti, varnosti, človekovih pravicah, kulturni raznovrstnosti, proizvodnji in potrošniških vzorcih. 

Učni načrt za predmet Spoznavanje okolja v 1. vzgojno izobraževalnem obdobju predvideva naslednje cilje: 

učenci prepoznajo oblike družinskih skupnosti in razvijajo strpen odnos do njih,

uporabljajo poimenovanja za družinske člane (brat, sestra, starši, stari starši, otrok, sin,
hčerka itn.) in razumejo medsebojne sorodstvene povezave med njimi. 


V omenjenem učnem načrtu je s standardi znanja opredeljeno, da do konca vzgojno izobraževalnega obdobja (torej do 3. razreda) učenec pozna različne oblike družin in sorodstvene odnose v ožji in širši družini ter spoštljivo ravna do sebe in drugih. Učitelji pri obravnavi sklopa skupnosti in v sklopu tega tudi družine, upošteva razvojno stopnjo otrok, predznanje in izkušnje otrok. Pri tem je poudarek na osebnem doživljanju ter upoštevanju izkušenj in zamisli, ki jih učenci oblikujejo v šoli in zunaj nje. Njihove zamisli in izkušnje so lahko izhodišče za načrtovanje pouka, ki bo zamisli razvijal v smeri znanstvenih pojmov. Pedagoško in didaktično priporočilo je, da učitelj pri pouku upošteva individualne razlike in dejavnosti prilagaja sposobnostim učencev. Pri obravnavi nekaterih družbenih vsebin je pomembna socialna občutljivost učitelja. Ker so v 1. razredu dejavnosti vodene, učitelj lahko vodi pouk s postavljanjem vprašanj, tako da bodo tudi učenci usvojili postavljanje vprašanj, na katera bodo lahko sami odgovorili. Prav tako iz didaktike predmeta Spoznavanja okolja velja, da se po vertikali teme o družinah lotevamo postopno, in sicer preko opisovanja družin, opazovanja raznolikosti družin po številčnosti, po vezeh itd; sledi uzaveščenje pomena sodelovanja med družinskimi člani in pomena vrednot ter nato razdelitev dela med družinskimi člani. Učni načrt spoznavanje okolja se nadgradi v učni načrt družba v 4. razredu, kjer se cilji vezani na spoznavanje skupnosti razširijo še na razumevanje smisla povezovanja in spremembe, ki se v družinskem življenju zgodijo. O poteku pogovora v omenjenem razredu ne moremo sklepati, predvidevamo, da se je učiteljica odzvala na morebitna vprašanja otrok, saj je na vprašanja in izjave otrok učiteljica dolžna reagirati. V kolikor je pogovor v razredu pri posameznem otroku sprožil zmedo, je to priložnost za pogovor v družinskem krogu, saj je bila sprožena otrokova potreba po pogovoru o družinskih vrednotah. S psihološkega vidika in razvoja otroka je tako pomembno, da se o tem z otrokom pogovarjamo. Učiteljice in učitelji imajo strokovno avtonomijo in odgovornost za uresničevanje ciljev učnih načrtov in ciljev vzgoje in izobraževanja ter z vztrajanjem pri demokratičnemu pristopu v obstoječi zakonodaji in predpisih ustrezne usmeritve za obravnavo posameznih vsebin. V kolikor starši otrok ali njihovi skrbniki menijo, da izvajanje pouka ne poteka v okvirih, ki jih določajo kurikularni in drugi dokumenti, predlagamo, da se najprej pogovorijo z učiteljico oziroma vodstvom šole. V kolikor to ni možno, naj se obrnejo na Inšpektorat RS za šolstvo in šport. 

S spoštovanjem, 

Odgovor pripravili:
Oddelek za osnovno šolstvo in dr. Vinko Logaj, l.r. Področna skupina za razredni pouk direktor