Povežite se z nami

Novice

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot demantira vse laži MSM: “Iz proračuna nismo prejeli niti evra. Status NVO v javnem interesu nam zakonsko ne morejo odvzeti.”

Objavljeno

dne

V zadnjih dneh se v javnosti pojavljajo očitki NVO v javnem interesu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot, češ da se financira iz proračuna RS. Pojavile so se tudi ideje, da naj se društvu odvzame status javnega interesa. V uredništvu NTA smo se obrnili na Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, kateri so nam pojasnili napačne trditve in jih dematirali.

“V Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot iz proračuna Republike Slovenije nismo prejeli niti evra. To trditev lahko vsak državljan preveri na ERAR-ju. Delovanje našega društva financiramo več ali manj iz donacij naših podpornikov. 

Glede odvzema statusa javnega interesa pa zakon jasno pravi: Ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo organizaciji odvzame ta status, če: 1.)ne izpolnjuje več pogojev iz 2.6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu, 2.) kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah (poročanje o delovanju v javnem interesu), 3.) se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

Noben izmed treh razlogov za prenehanje statusa javnega interesa ni izpolnjen, zato odvzem statusa zakonsko ni možen. V kolikor nam ga bo kdorkoli poizkušal odvzeti, bomo uporabili vsa pravna sredstva, da zavarujemo naše pravice. V primeru odvzema statusa javnega interesa, napovedujemo revizijo vseh postopkov pridobitve javnega interesa, za vseh 27.000 NVO-jev v Sloveniji. Do podatkov smo upravičeni na podlagi informacij javnega značaja.”