Connect with us

Novice

Ekskluzivno! Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot je na Državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti Asti Vrečko, zaradi storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja!

Published

on

Naznanitelj Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, v nadaljevanju: »oškodovanec«, na podlagi
prvega odstavka 146. člena in prvega odstavka 147. člena Zakona o kazenskem postopku vlaga

kazensko ovadbo

zoper Asto Vrečko, roj. 14.08.1984 v Celju, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega
dejanja zlorabe uradnega položaja po prvem in tretjem odstavku 257. člena Kazenskega zakonika, ki
ga stori kdor v vlogi uradne osebe ali javnega uslužbenca, ki, zato da bi sebi ali komu drugemu
pridobila kakšno nepremoženjsko korist ali da bi komu prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj
ali prestopi meje uradnih pravic. Osumljena (v vlogi ministrice za kulturo in koordinatorico
parlamentarne stranke Levice) je s pritiskom na člane Komisije za medije na Ministrstvu za kulturo
Republike Slovenije povzročila materialno in nematerialno škodo oškodovancu, s tem, da je bil
oškodovanec neupravičeno izpisan iz razvida nevladnih organizacij v javnem interesu. Njeno dejanje
je bilo motivirano z političnimi razlogi, saj je želela, da se oškodovanec izbriše iz razvida nevladnih
organizacij v javnem interesu.

obrazložitev

Strokovna komisija za medije na Ministrstvu za kulturo je 02. 04. 2024 s sklepom sprejela odločitev,
da oškodovanec ne izpolnjuje pogojev za status organizacije v javnem interesu na področju kulture.
Osumljena je preko medijev in družbenih omrežij lažno in zavajajoče očitala, da je oškodovanec
povezan s t. i. rumenimi jopiči in neonacistično ideologijo, kar oškodovanec zanika in bo uveljavil
pravice proti osumljeni na pravdi.

Odločitev komisije je ob njenem sprejetju že prejela veliko pozornosti javnosti in sprožila ogorčenje.
Ministrica Asta Vrečko je preko medijev in družbenih omrežij javno izpostavila, da društvo širi
nestrpnost, sovražni govor ter celo nakazuje simpatije do nacizma, kar oškodovanec zanika. Kot
rezultat tega, je ministrica vplivala na odločitev komisije s tem, da društvo ne sme imeti statusa
organizacije v javnem interesu.

Glede na prejšnje podelitve statusa organizacije v javnem interesu v času prejšnje vlade ter izraženo
neodobravanje sedanjega političnega vodstva, je dovolj jasno sklepati, da je ministričin poseg v tem
primeru politično motiviran. Njena izjava, da društvo ne bi smelo imeti statusa v javnem interesu, je
odraz njene politične agende in stališča v nasprotju s prejšnjo vlado, namesto objektivne presoje v
skladu s pravno formalnimi standardi in pravili. To nakazuje, da je bil njen poseg neupravičen in v
politično motiviran, saj se zdi, da je bil bolj usmerjen v razveljavitev prejšnjih odločitev, kot v
objektivno oceno dejanskega položaja društva v javnem interesu.

S tem je osumljena storila kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja po 257. čl. KZ-1, ki opredeljuje
kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja, ki se zgodi, ko uradna oseba zlorabi svoj položaj ali
pravice za dosego kakršnega koli neupravičenega premoženjskega ali drugega koristnega položaja
zase ali za koga drugega, ali če z uporabo svojega položaja povzroči škodo drugemu.
V tem primeru lahko dokažemo, da je osumljena zlorabila svoj uradni položaj, ker je s svojimi
izjavami in dejanji skušala vplivati na odločitev strokovne komisije na Ministrstvu za kulturo glede statusa društva. S tem je morda poskušala doseči neupravičeno korist ali ugodnost za določene
politične ali ideološke cilje. Njeno delovanje bi lahko škodovalo legitimnemu postopku presoje in
odločanja ter ogrozilo integriteto institucij, ki delujejo v javnem interesu.

Oškodovanec predlaga, da se na podlagi 148. čl. Zakona o kazenskem postopku (ZKP) v okviru
predkazenskega postopka zasliši:
1) osumljeno Asto Vrečko
2) člane strokovne komisije na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije; Manca G. Renko, Nada
Marija Grošelj, Nejc Rožman Ivanič, Ivan Mitrevski in Tina Bilban.
3) višjo svetovalko na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije – Marjetka Comino

LJUBLJANA, 17.04.2024 DRUŠTVO ZA PROMOCIJO TRADICIONALNIH VREDNOT