Connect with us

Novice

EKSKLUZIVNO! Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot je na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani oddalo Pobudo za prepoved delovanja društva Fotopub! Objavljamo besedilo v celoti!

Published

on

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot
Mestni trg 10
1000 Ljubljana

Ljubljana, 28. 08. 2023

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Slovenska cesta 65
1000 Ljubljana

Pobudnik: Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, Mestni trg 10, 1000 Ljubljana, matična številka: 4112997000, davčna številka: 37562258. Pobudo je po zaprosilu predsednika društva Urbana Purgarja, spisal Alexander Crowther dipl.pravnik, Vodovodna c. 3A, 1000 Ljubljana.

Društvo: Društvo Fotopub, Dilančeva ulica 1, 8000 Novo mesto, matična številka 37562258, davčna številka: 10565116, katerega predstavnik je Dušan Josip Smodej.

POBUDA ZA PREPOVED DELOVANJA DRUŠTVA NA PODLAGI 41. ČLENA ZAKONA O DRUŠTVIH (ZDru-1)

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot (v nadaljevanju »pobudnik«) na podlagi 41. člena Zakona o društvih (ZDru-1) pri pristojnem državnemu tožilstvu vlaga pobudo za prepoved delovanja

Društva Fotopub, Dilančeva ulica 8, 8000 Novo mesto, katerega predstavnik je Dusan Josip Smodej.

Obrazložitev

1. Društvo Fotopub, katerega predstavnik Dušan Smodej je pod pretvezo prirejanja kulturnih in umetniških dejavnosti, natančneje v prostorih društva na Tivolski cesti 44, 1000 Ljubljana, izvajal sistematično in skrbno načrtovana kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in proizvodnjo in distribucijo prepovedanih drog.
2. Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je prejelo več kazenskih ovadb s strani pristojnih organov in žrtev prej omenjenih kaznivih dejanj zoper predsednika društva. Zadeva je trenutno v fazi sodne preiskave na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
3. Zoper osumljenega, ki je tudi predsednik in predstavnik Društva Fotopub tečejo ustrezni predkazenski postopki.
4. Društvo Fotopub je s tem kršilo prvi odstavek 3. člena Zakona o društvih in sicer s tem, da so se v okviru delovanja društva izvrševala kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.
5. Društvo Fotopub zaradi ponovitvene nevarnosti predstavlja iminentno grožnjo javni varnosti.

Obrazložitev krajevne pristojnosti

Kljub dejstvu, da je naslov društva v Novem mestu, so se kazniva dejanja izvrševala v najetih prostorih društva na Tivolski cesti 44 v Ljubljani, zato je na podlagi 188. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1) pristojno Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.