Connect with us

Novice

Ekskluzivno! Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot od Ministrstva za kulturo zahteva kopijo zapisnika seje strokovne komisije, ki je obravnavalo nepodaljšanje statusa NVO v javnem interesu!

Published

on

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot
Mestni trg 10
1000 Ljubljana

Ljubljana, 17.04.2024

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Maistrova ulica 10
1000 Ljubljana

Zadeva: SEZNANITEV Z INFORMACIJAMI JAVNEGA ZNAČAJA

Spoštovani!
Skladno z 11. členom Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) in 54. čl. Splošne uredbe EU
2016/679 o varstvu osebnih podatkov fizičnih in pravnih oseb, naslovno ministrstvo vljudno prosimo
za kopijo zapisnika seje strokovne komisije, ki je obravnavalo status nevladne organizacije v javnem
interesu Društva za promocijo tradicionalnih vrednot, dne 02.04.2024.

S spoštovanjem,
DRUŠTVO ZA PROMOCIJO TRADICIONALNIH VREDNOT