Connect with us

Novice

EKSKLUZIVNO! Nacionalna tiskovna agencija je vpisana v razvid medijev.

Published

on

Na današnji dan, 12.5.2022, so na sedežu Društva za promocijo tradicionalnih  vrednot, ki je izdajatelj Nacionalne tiskovne agencije, prejeli odločbo za vpis v razvid medijev. NTA je pri Ministrstvu za kulturov razvid medijev vpisan pod zaporedno številko 2501.

Ekskluzivno objavljamo tudi obrazložitev Ministrstva za kulturo:

Izdajatelj Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, Mestni trg 10, 1000 Ljubljana, je v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZMed dne 20.12.2021 priglasil pri Ministrstvu za kulturo elektonski medij z imenom “Nacionalna tiskovna agencija” zaradi vpisa v razvid medijev.

Izdajatelj je v predlogu za vpis v razvid medijev v skladu z drugim odstavkom 12. člena ZMed navedel vse zahtevane podatke o mediju, ki se vpišejo v razvid medijev:
-ime medija: Nacionalna tiskovna agencija
-firma in sedež izdajatelja: Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, Mestni trg 10, 1000 Ljubljana
-odgovorna oseba izdajatelja: Maj Šuklje
-ime in priimek odgovornega urednika: Urban Purgar

Ministrstvo za kulturo ugotavlja, da je izdajatelj v skladu z določili tretjega odstavka 12. člena ZMed predlogu za vpis v razvid medijev priložil vsa zahtevana dokazila:
-dokazilo o vpisu v sodni register: pridobljeno po uradni dolžnosti
-temeljni pravni akt izdajatelja, ki je v skladu z ZMed: Statut društva za promocijo tradicionalnih vrednot
-programsko zasnovo medija, ki je v skladu z ZMed: Programska zasnova medija Nacionalna tiskovna agencija

Ministrstvo za kulturo ugotavlja, da vsebuje priglasitev medija vse obvezne sestavine, ki jih predpisuje 12. člen ZMed, in da so s strani izdajatelja izpolnjeni vsi predpisani pogoji iz ZMed.