Connect with us

Slovenija

EKSKLUZIVNO! Rekonstrukcija izsledka strokovnega nadzora na PU Ljubljana v povezavi z varovanjem neprijavljenega shoda 25.6.2021.

Published

on

Na uredništvo Nacionalne tiskovne agencije smo prejeli rekonstrukcijo izsledka strokovnega nadzora na PU Ljubljana, ki je bil izveden v povezavi z varovanjem neprijavljenega javnega shoda na Prešernovem trgu v Ljubljani. Rekonstrukcijo smo prejeli s strani Rumenih jopičev. Rekonstrukcija Rumenih jopičev je označena z odebeljeno barvo.
————————————

Na novinarski konferenci Generalne policijske uprave (GPU) smo danes, 9. julija 2021, predstavili izsledke strokovnega nadzora na Policijski upravi Ljubljana (PU Ljubljana), ki je bil izveden v povezavi z varovanjem neprijavljenega javnega shoda na Prešernovem trgu v Ljubljani 25. junija 2021.

Zaradi velikega zanimanja javnosti in zaradi objektivnosti informiranja javnosti sem sprejel odločitev, da se danes poročilo skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, tudi javno objavi.

Šlo je za dogodek visokega tveganja. Želim poudariti, da se je na širšem območju Prešernovega trga nahajalo več kot 9.000 ljudi. PU Ljubljana je z izvedbo varovanja zagotovila stanje, v katerem ni prišlo do hujših in množičnih kršitev javnega reda, kar je uspeh in kar je tudi omogočilo normalno izvedbo osrednje državne proslave ob Dnevu državnosti, ki je potekala skoraj sočasno na Trgu republike.
Prav je, in zato policistkam in policistom, ki so sodelovali pri varovanju tega operativno zahtevnega dogodka, za obsežno opravljeno delo, izrekam pohvalo.

Sedaj pa pojdimo »in media res« kar vsebinsko povezujem z znanim rekom, da »kdor dela, tudi greši«.

Na Prešernovem trgu v Ljubljani se je 25. junija odvijal neprijavljeni javni shod poimenovan »protestna ljudska skupščina«.

Rumeni jopiči smo več kot mesec dni pred 25.6.2021 vsak dan spremljali vse možne uradne kanale, predvsem pa spletno stran e-uprave Republike Slovenije, zavihek “Prireditve in shodi”. Na tej spletni strani so objavljene vse prijavljene javne prireditve in javni shodi. Več kot mesec dni smo vsak dan spremljali seznam vseh prijavljenih javnih prireditev in shodov, a nekakšne samo poimenovane “Protestna ljudske skupščine” nismo zaznali. Na dan 25.6.2021 smo želeli na Prešernovem spomeniku razgrniti naš transparent, zapeti slovensko himno, potem pa odditi vsak svojo pot. Naj še enkrat poudarimo, da nismo bili seznanjeni, da na Prešernovem trgu poteka samo poimenovana “Protestna Ljudska skupščina”, zato na lokacijo nismo prišli z namenom izzivanja ali provociranja, ampak izključno z namenom razgrnitve transparenta in petja slovenske himne. Naš načrtovani čas na Prešernovem trgu je bil manj kot 5 minut. V kolikor bi bili seznanjeni, da na isti dan na isti lokaciji poteka “Protestna ljudska skupščina”, na lokacijo ne bi prišli. Če bi bila “Protestna ljudska skupščina” navedena v uradnih prijavljenih shodih in prireditvah, na dan 25.6.2021 na lokacijo Prešernov trg Rumeni jopiči zagotovo ne bi prišli. 

Policija je bila v teh okoliščinah dolžna vzdrževati javni red.

Policija je dolžna vzdrževati javni red in mir, poleg tega pa tudi zaščito vseh državljanov, ne glede na politično prepričanje. Policija je dolžna zaščititi tistega ki je napaden, in sankcionirati tistega ki napada. V primeru 25.6.2021 pa so tisti ki so napadali (Jenullovci in politkolesarji) bili s strani policije spregledani, čeprav so se nahajali v neposredni bližini. Rumeni jopiči, ki smo bili napadeni (brez našega povoda) pa nismo bili zaščiteni. Še več, namesto zaščite smo bili brutalno aretirani in nezakonito zadržani več kot 5 ur na PP Moste. 

V kolikor bi policija res želela vzdrževati javni red bi morala med nasprotujočimi si skupinami ustvariti kordon, nasilneže pa aretirati. Druga možnost pa bi bila razpustitev obeh skupin. Policija se ni odločila za nobeno od dveh legitimnih opcij, ampak za tretjo, ki pa je nezakonita in neustavna. Eno skupino je aretirala (to ki je bila napadena), drugo skupino pa pustila da izraža svoja politična prepričanja (ta skupina je bila napadalna). 

Izvedeni ukrepi in pridržanje 13 udeležencev shoda, ki pripadajo tako imenovani skupini »rumenih jopičev«, so v javnosti sprožili številne dvome in ugibanja,

· ali je policija svoje delo opravila nepristrano

NE. Policija je svoje delo opravila pristransko, predvsem pa se je postavila na eno stran izmed dveh nasprotujočih si skupin, ki sta vsaka zase, želeli demokratično izražati svoja politična stališča. Eni skupini je policija to ustavno pravico omogočila, drugi nasprotujoči skupini pa ne. Še več, drugo skupino je zatrla, jo brutalno aretirala in pridržala za več kot 5 ur na PP Moste, ter ji s tem kršila 42. Člen Ustave (Pravica do zbiranja in združevanja).

· ali je policija opravila svoje delo strokovno in zakonito;

NE. Policija svojega dela ni opravila strokovno in zakonito. Strokovno in zakonito bi policija opravila svoje delo, če bi skupini ločina s kordonom, ali pa obe skupini razpustila. To kar je storila policija 25.6.2021 na Prešernovem trgu ni samo nestrokovno in nezakonito, ampak tudi neustavno. 

· ali je policija omogočila vsem udeležencem shoda enako udejanjanje ustavnih pravic;

NE. Skupini Rumeni jopiči so policisti protiustavno odvzeli udejanjanje ustavne pravice po 42. Členu Ustave. Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Ker pa policija tega stavka 42. Člena Ustave ni upoštevala od marca 2020, je bilo njihovo ravnanje z aretacijo Rumenih jopičev neustavno.

Predvsem pa nam je bil kršen 14. Člen Ustave: V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.

Policisti so nam kršili 14. Člen Ustave, ki zapoveduje, da smo pred zakonom vsi enaki, ne glede na politično prepričanje. Policisti so Rumenim jopičem odvzeli pravico do javnega in demokratičnega izražanja mnenj zaradi političnega prepričanja, kar je nestrokovno, nezakonito in neustavno.

· ali je policija ukrepala zoper rumene jopiče zaradi in na poziv govorc iz skupine pripadnikov »protestne ljudske skupščine«.

To vprašanje je popolnoma nepomembno in za lase privlečeno za odvračanje pozornosti. Nepomembno je, ali je policija ukrepala zoper Rumene jopiče na poziv Jaše Jenulla ali ne. Prav tako je nepomembno tistih famoznih 16 sekund. Pomembno je, da nas je policija nestrokovno, nezakonito in neustavno odstranila s Prešernovega trga, ter nam s tem kršila 14. in 42. Člen Ustave.

Za odgovore na ta vprašanja je bilo potrebno ugotoviti relevantna dejstva.

Nadzorniki so za kritičen čas opravili pregled vsebin videoposnetkov policijskih kamer, in ogled video posnetkov spletnih omrežij. Prav tako so nadzorniki poslušali posnetke policijske telefonske komunikacije in komunikacije preko policijskih radijskih zvez.

Ugotovljeno je bilo, da so predstavniki »rumenih jopičev« na enoten in organiziran način pristopili do in na Prešernov spomenik, kjer je že potekal neorganiziran shod udeležencev »protestne ljudske skupščine« in razgrnili svoj transparent.

LAŽ! Ko smo mi prišli na Prešernov spomenik (to je bilo ob cca 18:55), tam ni potekala nobena tako imenovana “protestna ljudska skupščina”. Ko smo prišli na Prešernov spomenik je bil ta točno tak, kot vsak drug običajen dan v Ljubljani. Morda so naključni prebivalci ali obiskovalci Ljubljane sedeli na Prešernovem spomeniku, tako kot vsak običajen dan v Ljubljani. Ni pa tam potekal nikakršen shod ali prireditev.

Zaradi njihovega prihoda na spomenik, so morali nekateri pripadniki »protestne ljudske skupščine« sestopiti.

Kako in na kakšen način naj bi Rumeni jopiči vedeli, da so na Prešernovem spomeniku pripadniki tako imenovane “Protestne ljudske skupščine”? Mar jim to piše na čelu? Pred prihodom na Prešernov trg smo preverili vse prijavljene javne prireditve in shode in prišli do zaključka, da na dan 25.6.2021 na lokaciji Prešernov trg, ne poteka nobena prireditev ali shod. Če bi bila prireditev ali shod uradno prijavljena, bi bili o tem obveščeni, in se na to lokacijo ne bi odpravili. Naj ponovno poudarimo, ob našem prihodu na Prešernov spomenik je le ta izgledal popolnoma enako kot vsak običajen dan. Morda je kdo tam stal ali sedel, ampak to počno vsak dan, če je shod ali pa če ga ni. 

Takoj po razgrnitvi transparenta so do njih pristopili udeleženci »protestne ljudske skupščine«, med katerimi je prišlo do prerivanja, ki se je stopnjevalo v kršitve javnega reda in miru.

LAŽ! Med Rumenimi jopiči in udeleženci “Protestne ljudske skupščine” ni prišlo do prerivanja. Prerivanje pomeni, da se dve osebi ali skupini medsebojno prerivata. Dejansko stanje pa je bilo, da smo bili Rumeni jopiči napadeni. Do nas je pristopila množica, nas pljuvala, verbalno in fizično napadala, nas tepla, odrivala, ter poskušala ukrasti našo lastnino (transparent), kar jim je na koncu tudi uspelo. Za krajo naše lastnine smo podali tudi kazensko ovadbo na Policijski postaji. Torej ni prišlo do prerivanja, ampak je prišlo do fizičnega napada množice na Rumene jopiče, ki se nismo prerivali nazaj, ampak smo le stali v defenzivni drži. To je razvidno iz vseh posnetkov, ki smo jih uporabili tudi pri vložitvi zahteve za pravno varstvo.

Ob 18 uri 57 minut in 15 sekund je po radijski komunikaciji policist PPE seznanil vodstvo varovanja na Prešernovi, da so (citiram) »rumeni jopiči« zasedli prostor, kjer so si »levičarji« postavili svoj oder, in hkrati želel navodila glede ukrepanja ter vprašal: ali samo varujemo, ali jih razdvajamo, ali začenjamo s pridržanjem.

Že po radijski komunikaciji je prišlo do napačnega izražanja. Policija bi morala dve nasprotujoči si protestniški skupini obravnavati enakopravno, kot demokratični politični skupini. Je pa policist že takoj eno skupino postavil za Rumene jopiče, drugo pa za “levičarje”.

Policija bi morala oba shoda varovati ali nasprotujoči skupini razdvojiti. Pridržanje samo ene skupine je diskriminatorno, nestrokovno, nezakonito in neustavno.

Ob 18 uri 57 minut in 43 sekund (28 sekund kasneje) je vodstvo varovanja na Prešernovi odredilo (citiram) »Odstranite rumene jopiče s Prešernovega spomenika«.

Ta citirani stavek “Odstranite rumene jopiče s Prešernovega spomenika”, ki ga je ob 18 uri 57 minut in 43 sekund izreklo vodstvo varovanja na Prešernovi je srž problema. Navodilo za našo odstranitev je bilo nestrokovno, nezakonito in neustavno. Tisti ki je odredil našo odstranitev, bi moral biti sankcioniran.

Policija bi morala oba shoda varovati ali nasprotujoči skupini razdvojiti. Pridržanje samo ene skupine je diskriminatorno, nestrokovno, nezakonito in neustavno. Naša stališča bomo dokazali, če ne prej pa na sodišču. Naša sodba bo postala pravni precedens, da se v Sloveniji ne bomo več delili na prvo in drugorazredne. Da se ne bomo več delili na desničarje, katerim je vse prepovedano, in levičarje, katerim je vse dovoljeno. Naša zgodba 25.6.2021 Prešernov spomenik, bo postala pravni precedens v Sloveniji. Za našo pravico bomo uporabili vsa pravna sredstva.

Ta odločitev je v nadaljevanju sprožila ukrepanje policije zoper tiste pripadnike rumenih jopičev, ki so kršili JRM,

Rumeni jopiči nismo kršili JRM. Bili smo mirni in v defenzivni drži. Bili smo fizično napadeno in ukradena nam je bila naša lastnina. Nismo kršili JRM, ampak ga je kršila nasprotna skupina, tako imenovana “Protestna ljudska skupščin”. 

ne pa tudi zoper privržence protestne ljudske skupščine, ki so tudi takrat kršili JRM. Za tako razlikovanje v ukrepanju policije ni pravne podlage.

DRŽI! Za tako diskriminatorno ukrepanje policije ni pravne podlage. Še več, takšno diskriminatorno ukrepanje je nezakonito in neustavno.

Ob 18 uri 57 minut 59 sekund se sliši poziv policiji govorca protestne ljudske skupščine preko ozvočenja: »Odstranite to neonacistično sodrgo, če ne, jo bomo mi«.

Izražen dvom v javnosti, da je Policija sprejela odločitev o ukrepanju zoper skupino rumenih jopičev zaradi pozivanja govorca protestne ljudske skupščine je s kronološkim prikazom časa prepričljivo ovržena. Odredbo o ukrepanju je sprejelo policijsko vodstvo varovanja 16 sekund prej kot je govorec protestne ljudske skupščine začel s ščuvanjem množice in pozivanjem policije k ukrepanju.

Popolnoma nepomembna dejstva. Policija je prejela navodila od vodstva varovanja. Vodstvo varovanja je s svojimi navodili po odstranitvi Rumenih jopičev ravnalo diskriminatorno, nestrokovno, nezakonito in neustavo.

Ugotovljeno je še, da PU Ljubljana v nobenem od svojih dokumentov (ki sodostopni nadzornikom) ni navedla aktivnosti oziroma ukrepov, ki jih bo izvedla kriminalistična policija v zvezi morebitnih sumov storitve KD Javnega spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti (297. člen KZ-1) in KD Preprečitev ali oviranje javnega shoda (145. člen KZ-1).

V nadaljevanju so nato policisti pridržali 13 oseb iz skupine Rumenih jopičev, ki niso upoštevali njihovih zakonitih ukazov.

LAŽ! Policisti nam niso podali nobenih ukazov, katere naj Rumeni jopiči naj ne bi upoštevali. Iz konteksta je bilo razvidno, da so policisti komunicirali s tako imenovano “Protestno ljudsko skupščino”, saj so bili agresivni in napadalni. Prepričani smo bili, da policisti komunicirajo z njimi in ne z nami, ki smo le mirno in defenzivno stali, ter držali svoj transparent. Prepričani smo bili, da bodo policisti aretirali in odpeljali agresivneže na nasprotni strani. Na naše začudenje, pa so policisti nestrokovno, diskriminatorno, nezakonito in neustavno odpeljali nas.

Na podlagi ogledov videoposnetkov je bilo ugotovljeno, da so javni red kršili vsaj še 4 udeleženci »protestne ljudske skupščine«, s katerimi pa policisti na kraju niso izvedli policijskih postopkov.

Delo drži. JRM so kršili izključno udeleženci “Protestne ljudske skupščine”, ne pa tudi Rumeni jopiči. Zakaj policisti niso izvedli policijskih postopkov proti članom “Protestne ljudske skupščine”, bodo morali še dokazovati.

Nadzorniki so v zvezi s tem ugotovili, da so se nekateri policisti namreč nahajali v neposredni bližini kršitev pripadnikov »protestne ljudske skupščine«. Obstaja možnost, da policisti v zelo napetih varnostnih razmerah dejansko niso zaznali vseh kršitev. Prav tako je z verjetnostjo možno oceniti, da so nekateri policisti videli te kršitve, vendar zoper kršitelje niso ukrepali zato, ker niso prejeli takšnega ukaza.

Rumeni jopiči nismo kršili JRM. Bili smo mirni in v defenzivni drži. Bili smo fizično napadeno in ukradena nam je bila naša lastnina. Nismo kršili JRM, ampak ga je kršila nasprotna skupina, tako imenovana “Protestna ljudska skupščin”. 

Iz poročila PU Ljubljana o opravljenem varovanju ne izhaja, da bodo naknadno ugotavljali kršitelje zoper katere niso ukrepali.

Nadzorniki so te ugotovljene nepravilnosti in še druge opisali in predlagali, da se pristopi k ugotavljanju odgovornosti, s čimer se strinjam.