Connect with us

Impresum

Izdajatelj elektronskega medija Nacionalna tiskovna agencija je Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, Mestni trg 10, 1000 Ljubljana, katerega zastopa Maj Šuklje, podpredsednik društva, ki opravlja tekoče posle.

Odgovorni urednik Nacionalne tiskovne agencije je Urban Purgar.

Nacionalna tiskovna agencija je vpisana v razvid medijev Ministrstva za kulturo pod zaporedno številko 2501.

Kontakt: info@nacionalnata.si