Connect with us

Novice

Inšpekcijski nadzor nad NTA je ustavljen! Po vseh prijavah in ovadbah se je skristaliziralo: delovanje NTA in Društva za promocijo tradicionalnih vrednost je skladno z zakonodajo in ustavo!

Published

on

Skladno z medijsko zakonodajo, morajo biti vsi javni mediji vpisani v medijski razvid. Na Nacionalni tiskovni agenciji se s tem vprašanjem ukvarjamo že od 16.4.2021, vpisa v razvid pa po vseh zapletih še vedno nismo uspeli pridobiti.

VPIS V RAZVID MEDIJEV – 1. POSKUS
S strani odgovorne osebe smo tekom postopka prejeli nekaj dopisov in pozivov za razjasnitev in dopolnitev. Vse zahteve smo izpolnili in pojasnili, nakar smo prejeli še en dopis, v katerem je bilo pojasnjeno, da statut društva ni skladen z medijsko zakonodajo. V najkrajšem možnem času smo statut društva uskladili z medijsko zakonodajo, in dokumentacijo posredovali na Upravno enoto Ljubljana. Zaradi izredno dolgotrajnih postopkov in črkobralstva, je bil nov statut sprejet po približno dveh mesecih. Še preden pa je bil nov statut sprejet, smo s strani Ministrstva za kulturo prejeli obvestilo, da se naša vloga za vpis v razvid medijev zavrže, ker naj bi bila nepopolna. Informacijo smo izvedeli iz medijev, šele nato smo prejeli uradno pojasnilo iz ministrstva, to pa je bilo 24.8.2021.

VPIS V RAZVID MEDIJEV – 2. POSKUS
Še isti dan ko smo prejeli uradni dopis iz ministrstva, da je naša vloga zavrnjena, smo sestavili dokumentacijo za novo vlogo. Ta informacija je izredno pomembna, saj medij lahko zakonito posluje, če je le ta vpisan v razvid medijev, ali pa če je postopek v teku. V drugem poskusu smo statut društva že imeli usklajen z medijsko zakonodajo, zato smo pričakovali, da bo vpis v razvid urejen v nekaj tednih. Po usklajevanjih z odgovorno osebo na ministrstvu smo 22.12.2021 prejeli obvestilo, da je vsa dokumentacija skladna z zakonodajo, in da se samo še počaka na podpis ministra. Minilo je več kot 1 mesec, nakar smo 26.1.2022 prejeli obvestilo, da odgovorna oseba za vpis v razvid medijev ne opravlja več te funkcije in da zadeve do nadaljnjega stojijo. Nova odgovorna oseba na ministrstvu je bila imenovana v začetku marca 2022, po telefonskem pogovoru pa nam je zagotovila, da se bo vpis zgodil v najkrajšem možnem času.

INŠPEKTORAT RS ZA KULTURO IN MEDIJE
S strani Inšpektorata RS za kulturo in medije smo že dvakrat prejeli obvestilo o inšpekcijskem nadzoru, ter zahtevo za posredovanje podatkov in dokazov, zakaj Nacionalna tiskovna agencija ni vpisana v razvid medijev. V obeh primerih smo inšpektoratu pojasnili, da je NTA v postopku vpisa v razvid medijev, odgovora na naša pojasnila pa še nismo prejeli. Inšekcijska nadzora se z dnem 11.3.2022 uradno zaključujeta.

INŠPEKCIJSKI NADZOR NAD NTA SE JE Z DNEM 11.3.2022 USTAVIL

S strani Inšpektorata RS za kulturo in medije smo prejeli Sklep, da se postopek inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb ZMed ustavi. Inšpektorat je v procesu postopka od Ministrstva za kulturo prejel dokumentacijo, da je Nacionalna tiskovna agencija v postopku vpisa v razvid medijev, s tem pa izpolnjujemo vse zakonske pogoje, da uradno delujemo kot medij. Inšpekcijski nadzor se je pričel zaradi anonimne prijave, z dnem 11.3.2022 pa je postopek ustavljen.

Nacionalna tiskovna agencija, prav tako pa tudi njen izdajatelj – Društvo za promocijo tradicionalnih vrednost, delujeta skladno z zakonodajo in ustavo RS. Poskušali so nas ustaviti z dvema inšpekcijskima postopkoma, preko državnega tožilstva so nam želeli zapreti društvo, komisija DZ RS nam je poskušala odvzeti status javnega interesa. Vsi postopki so se končali v našo prid.