Povežite se z nami

Novice

IZJAVA ZA JAVNOST! Ekskluzivno razkrivamo, kaj se dogaja z vpisom Nacionalne tiskovne agencije v medijski razvid.

Objavljeno

dne

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot je prevzelo poslovanje in izdajanje Nacionalne tiskovne agencije 16.4.2021. Še istega dne je uredništvo pripravilo vso potrebno dokumentacijo za vpis v razvid medijev, in jo posredovalo na Ministrstvo za kulturo.

VPIS V RAZVID MEDIJEV – 1. POSKUS
S strani odgovorne osebe smo tekom postopka prejeli nekaj dopisov in pozivov za razjasnitev in dopolnitev. Vse zahteve smo izpolnili in pojasnili, nakar smo prejeli še en dopis, v katerem je bilo pojasnjeno, da statut društva ni skladen z medijsko zakonodajo. V najkrajšem možnem času smo statut društva uskladili z medijsko zakonodajo, in dokumentacijo posredovali na Upravno enoto Ljubljana. Zaradi izredno dolgotrajnih postopkov in črkobralstva, je bil nov statut sprejet po približno dveh mesecih. Še preden pa je bil nov statut sprejet, smo s strani Ministrstva za kulturo prejeli obvestilo, da se naša vloga za vpis v razvid medijev zavrže, ker naj bi bila nepopolna. Informacijo smo izvedeli iz medijev, šele nato smo prejeli uradno pojasnilo iz ministrstva, to pa je bilo 24.8.2021.

VPIS V RAZVID MEDIJEV – 2. POSKUS
Še isti dan ko smo prejeli uradni dopis iz ministrstva, da je naša vloga zavrnjena, smo sestavili dokumentacijo za novo vlogo. Ta informacija je izredno pomembna, saj medij lahko zakonito posluje, če je le ta vpisan v razvid medijev, ali pa če je postopek v teku. V drugem poskusu smo statut društva že imeli usklajen z medijsko zakonodajo, zato smo pričakovali, da bo vpis v razvid urejen v nekaj tednih. Po usklajevanjih z odgovorno osebo na ministrstvu smo 22.12.2021 prejeli obvestilo, da je vsa dokumentacija skladna z zakonodajo, in da se samo še počaka na podpis ministra. Minilo je več kot 1 mesec, nakar smo 26.1.2022 prejeli obvestilo, da odgovorna oseba za vpis v razvid medijev ne opravlja več te funkcije in da zadeve do nadaljnjega stojijo. Danes je sreda, 9.2.2022 in Nacionalna tiskovna agencija še vedno ni vpisana v razvid medijev. Na vodjo Direktorata za medije smo že naslovili dopis, kaj se trenutno dogaja z našim postopkom, a odgovora še nismo prejeli.

INŠPEKTORAT RS ZA KULTURO IN MEDIJE
S strani Inšpektorata RS za kulturo in medije smo že dvakrat prejeli obvestilo o inšpekcijskem nadzoru, ter zahtevo za posredovanje podatkov in dokazov, zakaj Nacionalna tiskovna agencija ni vpisana v razvid medijev. V obeh primerih smo inšpektoratu pojasnili, da je NTA v postopku vpisa v razvid medijev, odgovora na naša pojasnila pa še nismo prejeli. Oba inšpekcijska nadzora sta še vedno v teku.

ZAKAJ JE TO POMEMBNO?
Skladno z medijsko zakonodajo, mora biti javni medij vpisan v razvid medijev. S tem se na NTA ukvarjamo že od 16.4.2021, a zaenkrat še neuspešno. Ko bomo prejeli odgovor vodje Direktorata za medije, bomo ukrepali dalje.