Connect with us

Novice

Nekateri pravosodni aktivisti v Republiki Sloveniji še danes oporekajo znanstvenim ugotovitvam ter laičnim izkustvom, ko gre za politične tarče.

Published

on

Objavljamo besedilo Gašperja Ferjana, ki od leta 2011 dalje doživlja pravno sodno kalvarijo v primeru očitka napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti in nasilništva do osebe ženskega spola, trije drugi očitki so zavrženi oz. zavrnjeni ali oproščeni. Trenutno prestaja 18 mesečno zaporno kazen, a ob novih dokazih v postopku obnove postopka dokazuje svojo nedolžnost in zahteva nemudno prekinitev tega stanja kot protipravnega. Nesojeni kandidat za župana Idrije in aktivist za vladavino prava Gašper Ferjan (na zadnje član Odbora za demokracijo enakih možnosti z Jankom Vebrom in Vilijem Kovačičem ter občasnimi sodelavci Andrej Magajna in drugi) opozarja, da v naši državi vlada stanje v pravosodju, kjer (žal) ne vlada pravo, temveč vladajo ljudje, ki so pogosto zavezani vrednotam in spornim praksam bivšega režima oz. elitam, ki so jih nasledile v novem. Sam jih imenuje – pravosodni aktivisti. Ti ga kot je prepričan v primeru IK 87787/2010 očitno nezakonito obsojajo na 18 mesečno zaporno kazen na osnovi dveh krivih pričanj uradnih oseb – občinskih redarjev Občine Idrija o tem, da naj bi udaril po rokah redarja (v resnici je šlo za gib zbitja fotoaparata iz rok zaradi nedovoljenega posega redarja v osebni prostor na domu Ferjana brez fizičnega stika ali ogrožanja telesa redarja), zavezanim tranzicijskim ozadjem stranke SD, ki obvladuje občinsko politiko v Idriji.

Druga osnova je izvedensko mnenje dveh oseb, ki sta najmanj simpatizerja oz. pod močnim vplivom istega ozadja, saj se ju najde na javnih strankarskih tribunah in sta izpovedala, da naj bi bil nasilen do ženske tako, da naj bi (brez fizične prisile!) s stresom v letih 2010-2012 povzročil leta 2016 poslabšanje ali nastanek duševne bolezni neke ženske le z zanimanjem zanjo. Po skorajda celotni prestani kazni zaradi onemogočanja milejše alternative dela v korist skupnosti s strani ajdovskega okrajnega sodnika, išče pravično zadoščenje z izrednim pravnim sredstvom obnove postopka pred Okrajnim sodiščem v Idriji oz. Višjim sodiščem v Kopru. Prvo pa z odločitvijo zavlačuje in še vedno vztraja pri neznanstvenih dejanskih podlagah, zato je bila sprožena pobuda za nemudno izpustitev iz zapora, saj je povprečno razumnemu človeku povsem jasno, da je Gašper Ferjan nedolžen vseh očitkov v tej zadevi petih očitkov, od katerih bodo kot kaže vsi spoznani za krive očitke. Sodnik Patricij Bratuž je povsem drugače ravnal v primeru 1,8 mio EUR davkoplačevalcem odtujenih sredstev zaradi kd. preslepitve pri posojilu nekdanjemu predsedniku uprave ajdovskega Primorja Črnigoju, ki mu je omogočil 480 ur družbeno koristnega dela namesto kazni zapora. Kot smo zapisali je tekst v celoti zapisal Gašper Ferjan.

Spoštovani bralci, vzemite si čas in pozorno preberite ekskluzivni tekst za naš medij. Sodba je vaša.

ČASOVNA KRONOLOGIJA OČITKOV – OČITEK KAR ZA 5 LET POZABLJEN V PREDALIH TOŽILSTVA, VSE DO POLITIČNE AKTIVACIJE FERJANA

Okrajno sodišče v Idriji je leta 2018 pričelo s sojenjem v petih združenih zadevah, med katerimi sta bili tudi dve sedaj pomembni, to je očitek kd. nasilništva med letom 2010-2012 ter napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti v letu 2014. Med leti 2013 in 2018 je očitek nasilništva po zavrnitvi Okrožnega sodišča v Novi Gorici, da iz opisov ne izhaja nobeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zlasti pa ne takratni očitek spolnega nasilja, zadeva kar 5 let ležala v predalu, vse do politične aktivacije na državnozborskih volitvah ter lokalnih volitvah, ko se vrne kot očitek nasilništva pred Okrajnim sodiščem v Idriji. Kot zanimivost lahko povemo, da je med očitki bil celo očitek kd. poškodovanja tuje stvari v vrednosti 20 EUR, kolikor je po sodnem cenilcu bila znižana vrednost odslužene petrolejske peči, ki naj bi bila neskrbno prepuščena vremenskim razmeram več kot mesec dni. Sama cenitev poslabšanja vrednosti stvari je bila 20x vrednosti možnega poslabšanja stvari. V zadevi je bil Gašper Ferjan sicer oproščen, priča pa o nekritičnem delu tožilcev, ki zlahka generirajo številne postopke brez pravega temelja, ko gre za politične tarče.

PROGRAM LISTE JE 5 TOČK NAMENIL SPREMEMBAM V PRAVOSODJU, PO ŽUPANSKEM PORAZU TRANZICIJSKIH ELIT IN POSKUSU ORGANIZACIJE PRVEGA LOKALNEGA REFERENDUMA V OBČINI SLEDI ONEMOGOČANJE

Pri težnji za ohranitev največjega in najlepšega idrijskega akvarija je Ferjan po sodni izgubi na Vrhovnem sodišču RS sledil dikciji tega in organiziral preverbo, ali gre za turistični proizvod v javnem interesu ali ne, glede na to, da je sodišče trdilo, da iz predpisov to ni izhajalo ter da zato javna oblast ne bo posegala v samovoljno razpolaganje lokalne oblasti, kaj bo s tem premoženjem naredilo. Zbiranje podpisov je bilo več kot uspešno z okoli 1250 podpisniki, Občina z bivšim županom Severjem (SD) pa se je odzivala vse bolj represivno, celo z napovedmi ovadb, ki jih nova županska kandidatka Vesna Fašink gibanja Svoboda nikoli ni realizirala, je pa nagovarjala občane k ovajanju in montiranju procesa proti Ferjanu. Lokalna policija je pri občanih celo spraševala na njihovih domovih, ali so res podpisali Ferjanovo pobudo ipd. ter s tem prikrito terorizirali lokalno prebivalstvo. Zaradi vsega doživetega je Ferjan tako sporočil volivcem o svoji neprijetni izkušnji z odvetnici z nasprotne oblastne strani, trenutni kandidatki za politično funkcijo v Občini Idrija.

V takratnem volilnem programu 33 točk je bilo 5 točk povezanih s temeljito reformo pravosodja, ki je v RS več kot potrebna, saj je šlo za kontinuiran prehod iz bivšega politiki odvisnega sodstva v nov sistem, ki predpostavlja pravosodje kot samostojno vejo oblasti, ki je neodvisna. Ker so pri tem kadri bivšega režima zlasti v vodstvenih položajih ostali enaki, je tudi miselnost o pravilni uporabi prava ostala več ali manj nespremenjena. Tudi zato ima Slovenija danes težave s preštevilnimi sodnimi funkcionarji, ki pa tudi delujejo v splošnem prenizko kakovostno, zato je recimo Slovenija glede na število prebivalcev najhujša kršiteljica človekovih pravic glede na število obsodb na Evropskem sodišču za človekove pravice.

POSKUSI ONEMOGOČANJA ŽE PRI MEDIJSKI CENZURI V PREDVOLILNEM ČASU

Lokalni novinar Idrijskih novic D. Bogataj je izvedel intervju s kandidati za poslanca v DZ, le intervjuja s kandidatom Gašperjem Ferjanom ni upal objaviti in sicer zaradi samocenzure, saj je sam odvisen od tranzicijskih elit, zato je bilo zanj pretirano že le retorično vprašanje v intervjuju, kaj se je zgodilo z večmilijonskim posojilom Faktor banke Stojanu Petriču kot sponzorju teh elit kandidatu konkurenčnim strankam, zlasti stranki SD, glede na prevzem vseh obveznosti s strani davkoplačevalcev, posojilojemalec pa velja v javnosti za uspešnega gospodarstvenika, kar ni med seboj ravno skladno. O tej (samo)cenzuri urednika lokalnega medija je aktivist Gašper Ferjan spregovoril v 140. oddaji VV Faktor (https://www.youtube.com/watch?v=ojuCEOko2VY, https://www.youtube.com/watch?v=66mbEERI84o)

NEZAKONITO ZAPIRANJE SPRVA KOT DISCIPLINSKO PRIPIRANJE, NATO KOT NEZAKONIT ZAPOR PO MNENJU USTAVNEGA SODIŠČA RS

Gašper Ferjan je bil kar trikrat podvržen disciplinskemu priporu, od katerih je le pri prvem Višje sodišče v Kopru ugotovilo, da sploh ni bil zakonit, ker ni izkazanega vabila na obravnavo. Najbolj sporni, tretji pripor je trajal skupno dlje od zakonskega maksimuma 30 dni in sicer nekje 40 dni (12+28), tako Višje sodišče kot Vrhovno sodišče RS so pritrdili sodniku Bratužu v tem, da je Ferjan sam kriv za napačen obrazec zdravniškega opravičila urgentnega zdravnika ter za polurno zamudo na narok zaradi vstopa policistov v dom v času obravnave, kjer so preiskovali izginotje ženske iz soseščine in pri katerem je bil kot najemodajalec najetih prostorov prisoten Ferjan. Oba izostanka je torej Ferjan opravičil, ta pa niso bila sprejeta iz neprepričljivih razlogov, še več, sodnik Bratuž je vodil idrijske policiste v uporabo najdrastičnejših pooblastil v smislu vdiranja v zasebne prostore, kar so 6.6.2020 tudi storili, uporabili solzilec na gradbenem odru, ter 3 vrata povsem uničili z uporabo gasilskih sredstev, ki so jih uporabili v primeru, ko ni bilo ogroženo nobeno premoženje niti nobeno življenje, temveč je šlo za ukazovanje sodnika, naj policija vdira v zasebne prostore, čeprav niso bili prepričani, da bi bil Ferjan v teh prostorih. V teh prostorih ga tudi ni bilo, temveč je bil na strehi objekta okoli pol ure, nato pa se je v hiši predal. Po predaji Ferjana je sodnik Bratuž v 28 dneh disciplinskega kaznovanja obravnaval kar 30 nenujnih zadev pred priporno – nujno. To pove vse o sadistični uporabi zakonskih pooblastil za političnega kritika tranzicijskih elit. 1.4.2021 je Višje sodišče po pritožbi Gašperja Ferjana v samo mesecu dni potrdilo prvostopenjsko sodbo v sestavi Aleš Arh, Vitomir Bohinec in Mara Bristow, predlog za nadomestitev kazni zapora z delom v korist skupnosti v primeru potrditve prvostopenjske sodbe pa so v obrazložitvi sodbe določili, da je treba ta predlog še enkrat vložiti v 15 dneh, čeprav zakon ni prepovedoval predčasnega predloga (skupaj s pritožbo zoper prvostopenjsko sodbo kot pogojni predlog) in bi ga moral pristojni organ obravnavati. Ker je ponovni predlog prispel na Idrijsko sodišče 16. dan, je sodnik Bratuž trdil, da je predlog (prej predčasen, sedaj pa…je kakor) prepozen in ga zato ne bo obravnaval, ta isti senat Višjega sodišča pa je temu pritrjeval ter s tem odprl pot za zaporno kazen. Osnova za tako odločitev je drugi odstavek 129a. člena ZKP, ki ga je Ustavno sodišče RS dne 23. junija 2022 (več na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2397/odlocba-o-ugotovitvi-da-je-drugi-odstavek-129-a-clena-zakona-o-kazenskem-postopku-kolikor-doloca-petnajstdnevni-rok-za-vlozitev-predloga-o-nadomestitvi-kazni-zapora-z-delom-v-splosno-korist-ki-tece-od-pravnomocnosti-sodbe-oziroma-od-zadnje-vrocitve-prepisa-sodbe-dalje-v-neskladju-z-ustavo-in-odlocba-o-ugotovitvi-krsitve-clovekove-pravice) razveljavilo, s tem pa se je očitno kršilo ustavno človekovo pravico do enakosti, Gašper Ferjan pa je okrajnega sodnika Bratuža pozval k nemudni razrešitvi vloge iz marca 2021, o čemer je javno opozoril tudi s plakatiranjem v Občini Idrija. Od konca junija 2022 do danes je namreč okrajni sodnik molčal, namesto da bi popravil svoje kršenje človekove pravice Gašperju Ferjanu, zanašajoč se na prej omenjeni senat Višjega sodišča. Do danes o vlogi še ni odločil. V odgovoru na pritožbo zoper disciplinsko pripiranje je zapisal, da lahko veriži disciplinske pripore v neskončnost, čeprav zakon ta institut omejuje na največ 30 dni. To priča o povsem nekritičnem odnosu do zakonskih omejitev in dolžnosti po doslednem spoštovanju ustavnih pravic in svoboščin.

Javnost je bila v decembru 2020 v Idriji preko reklamnih panojev z dovoljenjem Občine obveščena o primeru, a po mnenju Ferjana je javnost tako zaprepadena, preveč prestrašena, da bi se zoperstavila jasnim elementom totalitarizma. Podredno predlogu za delo v korist skupnosti je bil podan tudi predlog po vikend režimu prestajanja zapora zaradi statusa zaposlenosti, a ga je sodnik Bratuž zavrnil iz osebnega maščevanja ter priloženo pogodbo o zaposlitvi označil za »prirejeno za namen izogibanja kazni« brez enega samega dokaza, zopet s podporo Višjega sodišča v Kopru. Preden se o teh predlogih vsebinsko odloči, se po ustavno sodni praksi sploh ne bi smelo izvrševati kazni zapora, pa se je to kljub znani praksi v primeru Ferjana izvršilo 25.8.2021 in se je izvrševalo vse do današnjega dne brez prekinitev. Država je dolžna Gašperju Ferjanu izplačati odškodnino za skoraj skupno okoli 500 dni nezakonitega zapiranja. Pravosodni aktivisti spodkopavajo temeljna načela pravne države in zlorabljajo svoj uradni položaj ali pravice za osebno maščevanje ter za krnjenje družbenega ugleda aktivista Ferjana.

PO NESPREMENJENI SODBI VRHOVNEGA SODIŠČA RS SE OBRAMBA PODAJA NA OBNOVO POSTOPKA ZARADI NOVIH DOKAZOV O NEDOLŽNOSTI TER NA POBUDO ZA NEMUDNO IZPUSTITEV ZARADI OČITNE NEZAKONITOSTI KAZNI

Ta napoved odškodnine je utemeljena s tem, da ima obramba Ferjana zmagovalne argumente na pravnem področju, kar se vidi v odločitvi Vrhovnega sodišča RS, da pri očitku nasilništva niso podani zakonski znaki omejevanja svobode gibanja, kar z drugimi besedami pomeni, da se nasilništvo v konkretnem primeru ocenjuje le preko morebitnega grdega ravnanja. Za grdo ravnanje pa lahko šteje vsak neželen telesni stik, pri čemer je sodstvo naštelo dva taka stika, ki sta bila oba le na ravni zatrjevanja oškodovanke brez prič ter na ravni dotika brez fizične prisile. To pravno področje ima v odločanju trenutno Ustavno sodišče RS, pri čemer se bo jasno postavljalo vprašanje, ali dva dotika s pozitivnimi čustvi lahko obveljata za nasilništvo, če ni prisotne fizične prisile ter ali sta lahko take narave, da okoli 5 let kasneje povzročita ali pa poslabšata duševno bolezen, ker glede na morebitno vzročno povezanost se tudi ocenjuje obstoj ali neobstoj kd. Zmagovalne argumente pa ima obramba Ferjana tudi na dejanskem področju, in sicer z dvema izvedenskima mnenjema, ki pričata o nedolžnosti Ferjana glede očitkov kd. Prvega je sestavil dr. Borut Batagelj, ki je z analizo videoposnetka soseda Bruna Rupnika, ugotovil, da gib roke nikoli ni bil udarec po rokah redarja (lažna dikcija obsodbe treh sodišč) in z dopolnitvijo prvega mnenja še, da ta gib z desno roko in stikom s kazalcem ter fotoaparatom v nobenem trenutku ni ogrožal telesa redarja, saj silnice giba niso delovale proti telesu redarja, predmet pa je tudi odletel stran od telesa. Videoposnetek si lahko ogledate na tej povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=4hB21hRl3ho

Izsek iz sodbe, ko je okrajni sodnik Patricij Bratuž kljub ogledu zgornjega videja zatrdil,da »ni nobenega dvoma«, da je Ferjan napadel občinskega redarja s tem, da »ga je udaril po obeh rokah« ter oprl sodbo na dejstva, za katera je vedel, da so lažna, torej da sta priči Mateja Novak (trditev, da je udaril po eni roki) ter Risto Verbiča (po obeh rokah) ne le medseboj v bistvenem neskladni, ampak tudi očitno krivi priči. Drugega je sestavil dr. Mladen Vrabič, ki pravi, da je lahko kak stik med osebama povzročil vsakdanji stres, ki preneha v roku nekaj ur do enega dneva, nikakor pa ni mogoče vzpostaviti vzročne zveze, ki jo je vzpostavil sodnik Bratuž na podlagi izjave dr. Bojana Zalarja v dvojici z dr. Blanka Kores Plesničar, češ da je »vse mogoče«, vsak stres da lahko poslabša zdravje ali sproži bolezen. To mnenje še razkriva, da odkrit simpatizer stranke SD dr. Bojan Zalar in njegova zaposlena dr. Blanka Plesničar v svojem mnenju nista odgovarjala le v okviru svoje stroke, temveč sta segala laično na druga področja, prvo imenovani pa sploh ni dr. med., kar je sodniku zamolčal, pa čeprav gre za izrazito medicinsko ter pravno vprašanje obstoja vzročne zveze med stresom srečanja z neželeno osebo ter morebitno posledico obstoja duševne bolezni, ko oškodovana oseba pride do psihiatra na podlagi njene lastne izjave zaradi težav z diplomiranjem in izgube službe, izvedenca pa zatrdita, da se oškodovanka pravzaprav laže psihiatru in da je pravi razlog naveden 5 let prej na željo same ženske, da naj bi bil sosed do nje vsiljiv.

Sodni izvedenec dr. Zalar (tretji z leve) aktivno sodeluje na okroglih mizah stranke SD ter je formalno delodajalec druge izvedenke v zadevi, s katero sta se usklajevala pri podajanju odgovorov na zastavljena vprašanja o obstoju vzročne zveze med neznanim dogodkom in trenutnim zdravstvenim stanjem. Z navedenima novima dokazoma, ki v celoti razbremenjujeta Ferjana obeh očitkov storitve kd, Ferjan pred Okrajnim sodiščem v Idriji zahteva obnovo postopka, razveljavitev očitno nezakonite sodbe ter nemudno izpustitev iz nezakonitega zapora. Glede na sistematično zavlačevanje in izmotavanje novega okrajnega sodnika Jerneja Kovšeta, se je aktivist Ferjan odločil, da bo javno spregovoril o tej tematiki ter pozval somišljenike, da se javno izpostavijo ali pa zasebno s podpisom pobude za njegovo izpustitev na https://www.peticija.online/pobuda_rs_za_osvoboditev_po_krivem_zaprtega_gaperja_ferjana?u=8401469 , ki šteje trenutno okoli 130 oseb. Ferjan verjame, da bo ta številka le še naraščala, s tem pa tudi pritisk na institucije, da priznajo poraz in da prenehajo z nezakonitimi ravnanji ter povzročanjem namerne škode brez pravega pravnega temelja.

Hvala za vašo morebitno podporo in pozornost,
Vaš Gašper Ferjan