Connect with us

Pogoji poslovanja

Nahajate se na spletnem portalu NTA. Vaš dostop do spletnega portala in njegovo uporabo urejajo splošna pravila in merodajno pravo Republike Slovenije. Z vstopom na spletni portal NTA potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev tudi zavezujejo.

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, Mestni trg 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju društvo), ki ga zastopa Maj Šuklje, podpredsednik društva, ki opravlja tekoče posle, kot izdajatelj spletnega portala NTA si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo portala. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev. Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se smatra, da to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Portal NTA se lahko uporablja le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala.

 

Vse vsebine na portalu so last NTA in so kot take zaščitene skladno z veljavnimi določili zakonodaje o avtorskih pravicah in povezanih pravicah. Kršitelj civilno in kazensko odgovarja za kršitve veljavne zakonodaje in pogojev, vezanih na uporabo vsebin portala NTA.

 

Za uporabo določenih storitev na portalu NTA morate opraviti prijavo na portal, pri katerem boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Društvo se obvezuje, da bo vaše podatke uporabljalo v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Vsebine na portalu NTA so plačljive. Uporabnik lahko izbira med plačilom mesečne, polletne ali letne naročnine.

Uporabnik v  okviru naročila izbere:

-vrsto naročnine

-podatke za odprtje uporabniškega računa, vključno z izbranim elektronskim naslovom in geslom

-način plačila.

 

Uporabnik lahko izbira med naslednjimi načini plačila:

– plačilo preko PayPal

-plačilo s položnico

-plačilo s plačilnimi oziroma kreditnimi karticami (Visa, EC/MC in Activa / Maestro).

 

Informacije o plačilih in predpisih za plačilne storitve, podrobnosti o plačilu in varnosti transakcije so na voljo na spletnih straneh ustrezne plačilne storitve. Ustrezna plačilna storitev je odgovorna za obdelavo in varovanje osebnih in drugih podatkov, ki jih uporabnik deli za namen plačila preko plačilne storitve.

 

Odobritev transakcij s kreditnimi karticami se izvaja prek plačilne storitve v sodelovanju z banko, ki je izdala kreditno kartico. Podatki o imetniku kartice, ki so navedeni na obrazcu za odobritev transakcije (osebni podatki, številka kartice), se prenesejo neposredno ob plačilni storitvi. društvo ne zbira, ne hrani in ne obdeluje podrobnosti o kreditni kartici, ki je bila uporabljena za plačilo.

 

Računi oziroma pogodbe za plačane naročnine so shranjeni tudi na sedežu društva.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti društvo. Izdajatelj portala ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Kot uporabnik portala NTA se obvezujete, da ga ne boste uporabljali za nezakonite ali splošnim pogojem uporabe nasprotujoče namene. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na objavljen elektronski naslov NTA.

 

Spletno mesto NTA uporabnikom omogoča objavljanje komentarjev in uredništvo NTA si pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva.

 

Pogoj za uporabo spletnega mesta je vaša zaveza, da ga ne boste uporabljali v namene, ki so v teh splošnih pogojih navedeni kot protizakoniti ali prepovedani. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na načine, s katerimi bi ga lahko kakor koli (p)oškodovali, poleg tega pa ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov tega spletnega mesta. Prav tako ni dovoljeno pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov ali podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno dovoljen ali na voljo na spletnem mestu.

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s portalom NTA, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Mariboru.

Društvo lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejen) z oporekanjem odgovornosti, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen.

 

Ljubljana, 16.4.2021