Povežite se z nami

Novice

Predstavitev programa Iva Bajca – kandidata za župana Kranja s podporo SDS, SLS, NSi in Zelenih Slovenije.

Objavljeno

dne

Imam rešitev za novo avtobusno postajo v Kranju

Kranjska avtobusna postaja je največja sramota Kranja. V vsaki volilni kampanji poslušamo obljube, kako bo v naslednjem mandatu zgrajena nova, sodobna avtobusna postaja. Sedanja avtobusna postaja, ki je bila zgrajena kot začasna, je letos praznovala Abrahama. Čudi me, da nobeden od dosedanjih županov ni bil sposoben ugrizniti v to kislo jabolko. Rešitev je zame, ki sem se celotno svoje poklicno življenje ukvarjal s prometom na Slovenskih železnicah zelo enostavna. Usesti se z mojimi bivšimi sodelavci iz železnic za skupno mizo in pripraviti načrt za izgradnjo nove železniške postaje skupaj z avtobusno postajo, sedanjo glavno avtobusno postajo pa spremeniti v vmesno postajo, seveda v popolnoma drugačni, moderni podobi. Podobno smo s kolegi iz Slovenskih železnic ta problem že rešili v Kopru.

Poskrbel bom za gospodarski razcvet Kranja

Poslovna cona Hrastje je priložnost, da Kranj ustvari nova delovna mesta in to takšna delovna mesta, ki bodo imela visoko dodano vrednost. Prostor na tem območju je potrebno ponuditi visoko tehnološkim podjetjem, ki bodo tam gradila svoje obrate. Seveda pa ni visoke tehnologije brez ustreznih kadrov. Zato je nujna tesna povezava kranjskih šol s takimi podjetji. Imamo odlični Šolski center Kranj, kjer bi s povezovanjem z visoko tehnološkimi podjetji lahko vzgojili odličen kader, ki bi kasneje delal v teh podjetjih. Če to nadgradimo še z Univerzo na Gorenjskem, ki bi lahko slonela na tehničnih usmeritvah, je gospodarski razcvet Kranja zagotovljen. Če je gospodarstvo trdno, je zagotovljena tudi sociala. Na robu industrijske cone Hrastje bi morali postaviti tudi sortirnico odpadkov, ki bi bila zgrajena blizu uvoza na avtocesto in ne bi imela negativnih vplivov na okolje. S to sortirnico bi dosegli, da bi v RCERO vozili smeti v obliki strogo ločenih frakcijah, s čimer bi zmanjšali stroške odlaganja odpadkov in posledično s tem dosegli nižje cene ravnanja z odpadki za občane.

Kako se bom lotil reševanja problematike priseljevanja tujcev v Kranj

Zavedam se, da kot župan nimam posebno velikega vpliva na priseljevanje tujcev v Kranj, saj migracijsko politiko določa državna zakonodaja. Kot kranjski župan bom povezal vse akterje s tega področja, in sicer Zavod za zaposlovanje Kranj, ki izdaja delovna dovoljenja, Upravno enoto Kranj, ki izdaja dovoljenja za delo in prebivanje, Center za socialno delo Kranj, ki ugotavlja upravičenost do socialnih transferov ter Policijsko enoto za izravnalne ukrepe, ki nadzoruje bivanje tujcev pri nas. Seveda je potrebna tudi kontrola nad bivanjskimi razmerami tujcev pri nas. Le z doslednim spremljanjem in nadzorom nad priseljevanjem bomo preprečili vse nepravilnosti, ki se sedaj dogajajo in izkoriščanje Slovenije kot socialne države. Ni dopustno, da so ljudje, ki dejansko sploh ne bivajo v Kranju oz. Sloveniji, prejemniki socialnih transferov. Da ne bo pomote, ne motijo me tujci, ki dejansko pridejo v Kranj delat in se prilagodijo našemu načinu življenja ter se naučijo slovenskega jezika, motijo me tisti, ki se sprehajajo po Kranju in živijo na račun našega dela.

Med mojimi najvišjimi prioritetami bo enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti v
Kranju

Skrbeti moramo za enakomerni razvoj, tako mesta, kot tudi podeželja. Podeželje je zapostavljeno, to ne bo rešil niti participativni proračun, ki z minimalnimi sredstvi poskuša to popraviti. Ko bom župan, bo moja prva naloga, da se sestanem s sveti krajevnih skupnosti, naredimo prioritetni seznam investicij v posamezno krajevno skupnost in sredstva za te investicije umestimo v občinske proračune v mojem mandatu. Zavedam se, da je potreb in želja bistveno več kot razpoložljivih sredstev, vendar bom z ustreznim dialogom in prioritetnim izvajanjem investicij dosegel, da se ljudje izven mesta ne bodo več počutili zapostavljene.

V Kranju bomo gradili stanovanja, predvsem pa družinske hiše

V Kranju je kar nekaj načrtov za gradnjo večstanovanjskih objektov. Gradila se bo Kranjska iskrica, stanovanja na območju nekdanje »Koreje« ob Savi, predvidena je gradnja večstanovanjskih objektov pri avtocesti v Britofu ter na Mlaki. Vendar sem sam bolj pristaš gradnje individualnih, družinskih hiš. Kranj mora odpreti prostor za individualno gradnjo in ne socialnih stanovanj, ki ustvarjajo geto naselja. Ena mojih privih prioritet bo nov prostorski plan, ki bo odprl prostor individualni gradnji hiš, ne blokovskih naselij.

Oživil bom mestno jedro Kranja

Še ena od težav Kranja, ki se je do sedaj nobena oblast ni lotila sistematično. Imamo edinstveno mestno jedro ob kanjonu Kokre, kar ne znamo izkoristiti. Kranj mora postati turistični biser, kamor moramo privabiti turiste. Moja politika oživljanja mestnega jedra bo temeljila na turizmu. Uveljavljali bomo predkupne pravice na stanovanjih, ki se prodajajo v mestnem jedru, v njih naredili apartmaje in sobe za turiste. Center Kranja bo en sam razpršen hotel. Če bodo v mestu turisti, bo Kranj zanimiv tudi za trgovce in gostince. Ne bo več množice praznih lokalov, Kranj bo zaživel. Če uredimo še kanjon Kokre, zagotovimo ustrezno ponudbo lokalno pridelane hrane, promoviramo turizem na kranjskih kmetijah in pripravimo različne turistične programe, bo kranjsko staro mestno jedro takšno, da se bodo tudi Kranjčani spet s ponosom vračali nazaj v mesto.

Kultura in šport si v Kranju zaslužita boljše pogoje

Žalosten je pogled na kranjski stadion, ledeno dvorano, večino športne infrastrukture po krajevnih skupnostih. Šport in ustrezna športna infrastruktura ter ustrezno financiranje športa morajo biti temelj za zdrav razvoj mladine in preživljanje prostega časa odraslih. Čas je, da začnemo razmišljati o sodobnem športnem centru in financiranju športa na način, kjer bodo imele prednost tiste panoge, ki so med Kranjčani najbolj množične. Podobno je na področju kulture. Nimamo koncertne dvorane, veliko sredstev gre za Prešernovo gledališče, ki bi ga glede na njegov pomen moral financirati državni proračun. Financiramo kulturna društva, ki ne zmorejo pripraviti niti ene predstavitve svoje dejavnosti v Kranju oz. lahko da sem do njih krivičen, mogoče jih tudi nihče ne povabi, da bi se predstavili.

Uredil bom zdravstveno varstvo in vsem Kranjčanom zagotoviti osebnega zdravnika

Na Gorenjskem je samo en zdravnik družinske medicine, ki sprejema nove paciente, pa še ta je v Bohinju. V Kranju veliko ljudi nima osebnega zdravnika. To problematiko bodo sicer morali rešiti na državni ravni, predvsem na področju plačne politike, pogojev dela in organizacije zdravstva na splošno. Vendar tudi v Kranju lahko naredimo kakšen korak k temu, da se stanje na področju zdravstvene oskrbe izboljša. Kot prvo moramo zadržati mlade zdravnike, ki po zaključenem študiju in specializaciji sedaj razmišljajo o odhodu v tujino. Zakaj jim ne bi na primer zagotovili stanovanj in drugih ugodnost, ki bi jih zadržale v Kranju ter jim ponudili ustrezne pogoje za delo. Regionalna bolnišnica je nekaj, za kar imamo v Kranju že predviden prostor oz. zemljišča, v drugih gorenjskih občinah pa ne. Poleg tega mora biti Kranj središče Gorenjske in mu pritiče takšna ustanova. Tudi poslovanje kranjske porodnišnice bo boljše in stabilnejše, če bo delovala v okviru regijske bolnišnice, sedanji prostori porodnišnice pa se lahko namenijo širitvi zdravstvenega doma. Moja prioriteta bo skupen dogovor z ostalimi župani gorenjskih občin in Ministrstvom za zdravje, da dosežemo kompromis in postavimo temelje za razdelitev institucionalnega zdravstvenega varstva po posameznih občinah znotraj Gorenjske. Samo na podlagi takega dogovora bomo v nekem doglednem času dobili na Gorenjskem regijsko bolnišnico, sicer jo ne bomo imeli nikoli. Pred kratkim sem postal predsednik Sveta Doma starejših občanov v Kranju. In stvari so se že začele premikati na bolje. Naša prioriteta je nov Dom starejših občanov na Zlatem Polju, hkrati pa bomo povečati kapacitete na področju dnevnega varstva starejših in pomoči na domu, saj je želja starostnikov, da če je le mogoče, čim dlje ostanejo v krogu svojih najbližjih.